Postingan

Detik-Detik Menjelang Hari Kiamat (Bahagian 1-10)

مجموعــة طريق السلف:
🌏🔥 Detik-Detik Menjelang Hari Kiamat (Bahagian 1) 🔥🌏

1⃣ - Manusia Mengikuti Kebiasaan Umat Terdahulu

☝🏼Termasuk dari fitnah besar yang menimpa kaum muslimin adalah mengikuti dan meniru berbagai kebiasan Yahudi dan Nasrani. Sebahagian kaum muslimin meniru kebiasaan orang-orang kafir dari busana (pakaian), akhlak dan kekaguman terhadap orang-orang kafir. Bahkan dalam perkara agama pun, tidak luput, sebahagian kaum muslimin meniru mereka. Rasulullah sendiri pernah memperingatkan:

📕"Tidak akan datang hari kiamat sampai umatku mengikuti kebiasaan umat terdahulu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta." Kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka Parsi dan Romawi?" Rasulullah menjawab, "Tidak ada lain kecuali mereka." (HR Bukhari no. 7319)

📕Dalam riwayat lain disebutkan, "Benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalianpun akan mengikutinya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani?" Rasulullah menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" (HR Bukhari no. 3456 dan Muslim no. 2669)

💎 Al-Imam an-Nawawi asy-Syafi'i berkata, "Yang dimaksud dengan sejengkal, sehasta dan lubang biawak adalah permisalan yang menggambarkan penyerupaan yang sangat parah, dan yang dimaksud dengan penyerupaan disini adalah serupa dalam perkara kemaksiatan dan penyelesihan syariat bukan dalam perkara kekufuran. Ini merupakan mukjizat yang nampak dari Rasulullah, dan sungguh telah menjadi kenyataan yang demikian sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah." (Syarh Shahih Muslim, juz 16, hlm. 219, 220)

📂 (Buletin Jum'at Al-Ilmu, Edisi 14/IV/XII/1435H)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: thoriqussalaf

🌏🔥 Detik-Detik Menjelang Hari Kiamat (Bahagian 2) 🔥🌏

2⃣ - Manusia Mensia-Siakan Amanah

☝🏼Tatkala hari kiamat semakin dekat maka manusia pun mulai mensia-siakan amanah yang dibebankan kepada mereka. Sungguh benar sabda Rasulullah:

📕"Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat." Salah seorang sahabat bertanya, "Bagaimana bentuk mensia-siakan amanah wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Apabila sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahli di bidangnya, maka tunggulah hari kiamat." (HR Bukhari no. 6496)

☝🏼Dalam hadits lain, diterangkan pula bahawa amanah akan dicabut dari hati-hati manusia, sampai-sampai seorang yang dahulu dikenal memiliki sifat amanah kemudian menjadi berkhianat. Yang demikian disebabkan kerana pada dirinya tidak lagi memiliki rasa takut kepada Allah, lemah keimanannya dan bergaul bersama orang-orang yang memiliki sifat khianat. Bertambahnya kes rasuah disebabkan kerana sifat amanah telah hilang dalam hati-hati sebahagian manusia sehingga yang muncul adalah sifat khianat.

Bersambung insyaAllah.

📂 (Buletin Jum'at Al-Ilmu, Edisi 14/IV/XII/1435H)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: thoriqussalaf

🌏🔥 Detik-Detik Menjelang Hari Kiamat (Bahagian 3) 🔥🌏

3⃣ - Tersebarnya Perzinaan

☝🏼Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat adalah tersebarnya perzinaan. Seks bebas seakan menjadi suatu hal yang lazim di kalangan anak muda. Kes kecurangan dalam rumah tangga selalu menghiasi dada-dada akhbar. Kegiatan pelacuran pun tidak malu-malu lagi dijajakan di hadapan khalayak ramai, mulai dari yang ditampilkan di internet, pinggiran jalan, lorong-lorong gelap dan rumah-rumah pelacuran. Sungguh benar sabda Rasulullah:

📕"Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat adalah... dan tersebarnya perzinaan." (HR Bukhari no. 80 dan Muslim no. 2671)

☝🏼Bahkan yang lebih parah dari itu adalah tatkala zina sudah dianggap sebagai sesuatu yang halal sebagaimana peringatan Rasulullah:

📕"Akan datang nanti di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera..."(HR Bukhari no. 5590)

Bersambung insyaAllah.

📂 (Buletin Jum'at Al-Ilmu, Edisi 14/IV/XII/1435H)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: thoriqussalaf

🌏🔥 Detik-Detik Menjelang Hari Kiamat (Bahagian 4) 🔥🌏

4⃣ - Tersebarnya Riba

☝🏼Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat adalah tersebarnya riba dan manusia tidak memerhatikan antara perkara yang halal dengan yang haram. Rasulullah sendiri mengingatkan:

📕"Menjelang hari kiamat nanti akan ditandai dengan tersebarnya zina, riba dan minuman keras." (HR ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath no. 7695)

📕"Benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman dimana seorang tidak lagi peduli dari mana memperoleh hartanya apakah dari perkara yang halal atau yang haram." (HR Bukhari no. 2083)

☝🏼Secara kenyataan, memang menunjukkan demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Banyak manusia di zaman sekarang tidak lagi memperdulikan perkara halal dan haram dalam mencari penghasilan. Banyak di antara manusia yang terjerumus ke dalam perkara riba. Kegiatan rentenir (lintah darat atau along), perbankan, leasing (pembiayaan dengan barang modal), dan segala bentuk usaha yang berbau riba telah merebak di masyarakat kita.

Bersambung insyaAllah.

📂 (Buletin Jum'at Al-Ilmu, Edisi 14/IV/XII/1435H)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: thoriqussalaf

🌏🔥 Detik-Detik Menjelang Hari Kiamat (Bahagian 5) 🔥🌏

5⃣ - Tersebarnya Lagu-Lagu, Alat-Alat Muzik & Para Penyanyi

☝🏼Termasuk tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah tersebarnya lagu-lagu, alat-alat muzik dan tampilnya para penyanyi. Majoriti manusia telah terbuai oleh alunan merdu lagu yang dilantunkan oleh para biduan dan biduanita yang tidak jarang berpenampilan seronok. Lagu dan muzik telah melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah, membaca Al-Qur'an dan berzikir. Siang dan malam selalu tidak lepas dari alunan lagu dan muzik yang diputar tanpa kenal waktu. Sungguh benar sabda Rasulullah:

📕"Akan terjadi pada akhir zaman nanti perkara fitnah, perubahan rupa dan tanah runtuh." Ada yang bertanya, "Bila yang demikian akan terjadi wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Apabila telah tersebar alat-alat muzik, banyaknya para penyanyi dan minuman-minuman keras." (HR at-Tirmidzi no. 2213)

📕"Akan ada dari kalangan umat ini suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, minuman keras dan alat-alat muzik." (HR Bukhari no. 5590)

Bersambung insyaAllah.

📂 (Buletin Jum'at Al-Ilmu, Edisi 14/IV/XII/1435H)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: thoriqussalaf

🌏🔥 Detik-Detik Menjelang Hari Kiamat (Bahagian 6) 🔥🌏

6⃣ - Tersebarnya Minuman Keras

☝🏼Telah nampak di masyarakat kita kebiasaan meminum minuman keras secara terang-terangan.

📕Rasulullah telah memperingatkan dalam sabdanya, "Akan ada sekelompok dari umatku yang menghalalkan minuman keras dengan mengubah namanya menjadi nama lainnya (memiliki nama yang bermacam-macam)." (HR Ahmad no. 22709)

☝🏼Hadits ini menerangkan bahawa minuman-minuman keras akan beredar luas di tengah umat ini dan ada sebahagian mereka yang menghalalkannya dengan cara memberi nama dengan nama yang bermacam-macam seperti bir, tuak, ciu, arak, vodka, sake, dan lain sebagainya.

Bersambung insyaAllah.

📂 (Buletin Jum'at Al-Ilmu, Edisi 14/IV/XII/1435H)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: thoriqussalaf

🌏🔥 Detik-Detik Menjelang Hari Kiamat (Bahagian 7) 🔥🌏

7⃣ - Banyaknya Pembunuhan

☝🏼Banyaknya pembunuhan dan peperangan yang terjadi pada umat ini merupakan tanda semakin dekatnya hari kiamat.

📕Rasulullah bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat sampai terjadi berbagai al-Harj." Para sahabat bertanya, "Apa itu al-Harj wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Pembunuhan, pembunuhan." (HR Muslim no.157)

☝🏼Apa yang diberitakan oleh Rasulullah dalam hadits ini telah ditunjukkan oleh kenyataan. Terjadinya peperangan di antara kaum muslimin di masa sahabat setelah terbunuhnya 'Utsman bin 'Affan. Kemudian terjadinya banyak peperangan di sebahagian tempat dan di zaman yang berbeza. Tragedi genocide (pemusnahan suku bangsa) sebagaimana yang pernah terjadi di Bosnia, Chechnya, Kosovo dan Rohingya yang telah memakan korban ribuan nyawa manusia baik lelaki mahupun wanita, dewasa mahupun anak-anak.

Bersambung insyaAllah.

📂 (Buletin Jum'at Al-Ilmu, Edisi 14/IV/XII/1435H)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: thoriqussalaf

🌏🔥 Detik-Detik Menjelang Hari Kiamat (Bahagian 8) 🔥🌏

8⃣ - Banyaknya Para Wanita Yang Berpakaian Tetapi Telanjang

☝🏼Betapa banyak para wanita di zaman sekarang yang mengenakan pakaian transparan (jarang) dan ketat sehingga menggambarkan lekuk-lekuk tubuhnya dan memperlihatkan sebahagian auratnya. Bahkan sebahagian tidak segan-segan untuk bergaya dengan menanggalkan hampir seluruh pakaiannya.

📕Rasulullah telah bersabda, "Ada dua penghuni neraka yang belum pernah aku lihat ... (salah satunya adalah) para wanita yang berpakaian tetapi telanjang ..." (HR Muslim no.2128)

❗Para wanita yang demikian telah menjadi fitnah bagi kaum lelaki. Sehingga sering kita mendengar terjadinya banyak kes pemerkosaan dan gangguan/pencabulan seksual yang tidak hanya menimpa wanita dewasa, bahkan anak-anak di bawah umur banyak yang menjadi korban.

Bersambung insyaAllah.

📂 (Buletin Jum'at Al-Ilmu, Edisi 14/IV/XII/1435H)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: thoriqussalaf

🌏🔥 Detik-Detik Menjelang Hari Kiamat (Bahagian 9) 🔥🌏

9⃣ - Tersebarnya Berita-Berita Dusta

☝🏼Di antara tanda yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat adalah tersebarnya berita dusta di tengah masyarakat.

📕Rasulullah pernah bersabda, "Nanti akan muncul para pendusta di akhir zaman, mereka akan mendatangi kalian dengan membawa berita yang belum pernah didengar oleh kalian dan ayah-ayah kalian ..." (HR Muslim no.7)

Bersambung insyaAllah.

📂 (Buletin Jum'at Al-Ilmu, Edisi 14/IV/XII/1435H)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: thoriqussalaf

🌏🔥 Detik-Detik Menjelang Hari Kiamat (Bahagian 10 - Akhir) 🔥🌏

🔟 - Bermaharajalelanya Kesyirikkan Di Tengah Masyarakat

☝🏼Fenomena kesyirikkan yang menandai semakin dekatnya hari kiamat dapat kita saksikan dengan jelas di zaman sekarang. Praktik perdukunan, paranormal dan orang pintar maharajalela di mana-mana dan telah menjadi peluang perniagaan yang menggiurkan.

❗Pengkeramatan terhadap kuburan menjadi hal yang biasa kita saksikan, dan orang banyak mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap keramat atau dianggap wali dalam rangka "mendapat berkah" dan berdoa kepada si penghuni kubur, dan yang sangat menghairankan, berbagai ritual kesyirikkan yang seharusnya dihilangkan, justeru dipelihara dan dilestarikan dengan alasan demi melindungi aset budaya dan aset pariwisata (perlancongan).

📕Rasulullah pernah bersabda, "... dan tidak akan datang hari kiamat sampai ada sekelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan sampai ada sekelompok dari umatku yang menyembah berhala." (HR Abu Dawud no.4252)

Wallahu a'alam bishshawab. Alhamdulillah. Selesai.

📂 (Buletin Jum'at Al-Ilmu, Edisi 14/IV/XII/1435H)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: thoriqussalaf

Posting Komentar

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. [HR. Al-Bukhori, 6018. Muslim, 47]
© Forum Salafiyyin Sampit. All rights reserved. Premium By Raushan Design