ILHAM YANG PALING AGUNG

 Al Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al Busti Rahimahullah Ta'ala berkata :


Diantara anugerah Allah yang terbanyak bagi hamba-hambaNya dan ilham yang paling agung adalah sifat qanaah (merasa cukup dengan pemberian Allah).

Tiada sesuatu yang lebih yaman untuk badan ini melebihi rida dengan ketetapan Allah percaya dengan pembagian-Nya.

Seandainya tidak ada pada qanaah perkara yang terpuji melainkan hanya ketenangan dan tidak masuk dalam tempat-tempat yang buruk untuk meraih kelebihan hidup niscaya wajib bagi seorang yang berakal untuk tidak memisahkan dirinya dari qanaah dalam keadaan apapun yang ia alami.


RAUDHATU UQALAA HAL 16818 Robi'ul Awwal 1443
Rumah Inspirasi
Sidayu Gresik
Harrosahullah

Ukhuwah Imaniyah
http://bit.ly/uimusy

Posting Komentar

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. [HR. Al-Bukhori, 6018. Muslim, 47]
© Forum Salafiyyin Sampit. All rights reserved. Premium By Raushan Design