Postingan

❌🔨🔊BAHAYANYA BID'AH
(PERKARA BARU YANG DIADA-ADAKAN DALAM AGAMA)

🔸Berkata asy Syaikh Rabi' bin Hadiy al Madkhaliy hafidzahullah:

🌷"Ar Rasul shalallahu 'alaihi wassalam dahulu berkhutbah, sementara di hadapan beliau tidak ada seorang ahlul bid'ahpun.

📢🔰Dalam setiap khutbah atau seringnya, beliau mengucapkan:

أما بعد ، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، و خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه و سلم ، و إن شر الأمور محدثاتها.

Amma ba'du:
🔸Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalamullah ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam.
❌Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama."

🔊Beliau sering mengulang-ulangnya, sementara tidak ada di hadapan beliau ahlul bid'ah."

KENAPA❓❓

↪Dikarenakan BAHAYANYA KEBID'AHAN.

📕Kitab "Marhaban Yaa Thalibal Ilmi (hal. 35)

■◎■◎■◎■
🔰🌠Forum Salafy Purbalingga

Posting Komentar

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. [HR. Al-Bukhori, 6018. Muslim, 47]
© Forum Salafiyyin Sampit. All rights reserved. Premium By Raushan Design