Postingan

~ Bagian 2⃣8⃣ ~

🌀🔑📚 Sifat Shalat Nabi

📝 Ditulis oleh Al-Ustadz Muslim Abu Ishaq Al-Atsari
_____________________

🌾🌺🌕 Al-Fatihah Lebih Penting daripada Doa Istiftah

❓Ditanyakan kepada al-Imam Samahatusy Syaikh Ibnu Baz rahimahullah tentang makmum yang mendapati imam hampir ruku’, apakah ia membaca al-Fatihah atau membaca doa istiftah? Apabila imam telah ruku’ sementara ia belum selesai membaca al-Fatihah, apa yang harus dilakukannya?

💡🔆 Samahatusy Syaikh menjawab, “Membaca istiftah adalah sunnah, sedangkan membaca al-Fatihah hukumnya wajib bagi makmum, menurut pendapat yang benar.

🔌 Apabila engkau khawatir luput dari membaca al-Fatihah, mulailah dengan membaca al-Fatihah. Ketika imam ruku’ sebelum engkau menyempurnakan bacaan al-Fatihah, ruku’lah bersama imam dan gugur darimu kewajiban membaca al-Fatihah yang tersisa.

🔘 Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shalallahu'alaihi wa sallam:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا

“Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian berbeda/ketinggalan darinya. Apabila ia bertakbir, ikutlah bertakbir. Apabila ia ruku’, ruku’lah kalian.”

👆🏻Hadits ini muttafaqun alaihi.” (Majmu’ Fatawa libni Baz, 11/243—244)

⚠⚠⚠ Peringatan

💎 Yang sunnah bagi makmum adalah membaca dengan samar (cukup ia dengar untuk dirinya sendiri/tidak memperdengarkannya kepada orang lain).

🔊⏳ Demikian pula ketika membaca zikir-zikir dan doa-doa di dalam shalat. Tidak ada dalil yang membolehkan membaca dengan suara keras/jahr. Selain itu, apabila ia menjahrkan bacaannya niscaya akan mengganggu orang-orang yang sedang shalat di sekitarnya.

(Majmu’ Fatawa libni Baz, 11/238)

🔹Bersambung insya Allah🔹

📬Sumber:

http://asysyariah.com/sifat-shalat-nabi-bagian-10/

#sifat-sholat-nabi
____________________________
Dipublikasikan oleh:
📚 Tholibul Ilmi Cikarang

Pada, Jum'at 19 Dzulhijjah 1436H/02 Oktober 2015M Jam 09:08 wib

Posting Komentar

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. [HR. Al-Bukhori, 6018. Muslim, 47]
© Forum Salafiyyin Sampit. All rights reserved. Premium By Raushan Design