KETENARAN ADALAH UJIAN YANG SANGAT BERAT DIRASAKAN OLEH ORANG-ORANG BESAR

💐🌷🌻🌹 KETENARAN ADALAH UJIAN YANG SANGAT BERAT DIRASAKAN OLEH ORANG-ORANG BESAR

Suatu hari Ishaq bin Hanbal menemui keponakannya yaitu al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dalam keadaan beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya, maka pamannya berkata kepada beliau, "Wahai anak saudaraku, kenapa engkau bersedih?!" Maka beliau mengangkat kepalanya dan menjawab:

يا عم، طوبى لمن أخمل الله ذكره.

"Wahai pamanku, beruntunglah bagi siapa saja yang Allah menjadikan dirinya tidak terkenal."

📚 Al-Jarh wat Ta’dil, jilid 1 hlm. 306 dan Thabaqat al-Hanabilah, jilid 1 hlm. 12

🌍 Sumber || https://twitter.com/alrohaily1437/status/880527512438222848

⚪ WhatsApp Salafy Indonesia
⏩ Channel Telegram || http://telegram.me/ForumSalafy

💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Posting Komentar

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. [HR. Al-Bukhori, 6018. Muslim, 47]
© Forum Salafiyyin Sampit. All rights reserved. Premium By Raushan Design